Giỏ hàng
0 sản phẩm
Trang Chủ Giới thiệu Sách Mới Phát Hành Tài Khoản Giỏ Hàng Bảng Giá Khuyến Mãi Khuyến Mãi
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO! -- ĐẶT MUA BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP 2016 -- XIN LIÊN HỆ: KHÁNH LY: 0943.733.140 & 0978.678.247 - DỰ KIẾN 25-12-2014 CÓ BIỂU THUẾ XNK 2016 -->

CÁC MẪU HỢP ĐỒNG 2015
TỔNG HỢP CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG CHUYÊN DÙNG TRONG KHỐI DOANH NGHIỆP 2014-2015 Hướng dẫn chi tiết thực hiện in phát hành sử dụng hóa đơn bán hàng Tuyển tập mẫu diễn văn khai mac bế mạc và kỹ năng tổ cuộc họp hội nghị,hội thảo
Kỹ thuật soạn thảo văn bản,đàm phán ký kết hợp đồng dành cho lãnh đạo, quản lý điều hành doanh nghiệp Tìm hiểu Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị dùng trong cơ quan tổ chức đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp 2013 Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc , bế mạc hội nghị ,kỹ thuật trình bày văn bản dùng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp 2012
Cẩm nang tổ chức hành chính, kỹ thuật trình bày và các mẫu soạn thảo văn bản dùng cho các đơn vị cơ sở Hướng dẫn soạn thảo văn bản dành cho hiệu trưởng và cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục đào tạo Tuyển tập các mẫu diễn văn bài phát biểu và các mẫu văn bản thường dùng trong ngành giáo dục
Sổ tay tổng hợp những mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc, tham luận dành cho lãnh đạo các cấp Kỹ năng soạn thảo,quy chế công tác văn thư,301 mẫu văn bản quản lý điều hành trong doanh nghiệp,đơn vị hành chính sự nghiệp và chính quyền địa phương Mẫu diễn văn khai mạc,bế mạc,văn bản cho bí thư trong công tác đảng
235 mẫu hợp đồng mới nhất áp dụng trong giao dịch kinh doanh năm 2010 kinh tế , thương mại, nhà ở, đầu tư, xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội Kỹ thuật soạn thảo và ký kết hợp đồng 270 mẫu hợp đồng kinh tế, thương mại, dịch vụ mới nhất dùng trong doanh nghiệp Hướng dẫn kỹ thuật soạn thảo văn bản và trình bày văn bản hành chính dành cho các cơ quan đoàn thể các tổ chức đảng và chính quyền địa phương , 301 mẫu văn bản mới nhất
Kỹ năng soạn thảo ký kết hợp đồng kinh tế trong giao dịch kinh doanh và giải quyết tranh chấp hợp đồng theo các quy định mới và luật trọng tài thương mại – 171 mẫu hợp đồng mới nhất Nghiệp vụ tổ chức hành chính kỹ thuật soạn thảo văn bản mẫu soạn thảo văn bản dủng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp Các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ ngành tư pháp và công tác thi đua khen thưởng ngành tư pháp
Kỹ năng soạn thảo , 210 mẫu hợp đồng kinh tế tài chính trong kinh doanh và các biện pháp phòng chống rủi ro khi ký kết hợp đồng Nghiệp vụ hành chính văn phòng kỹ năng chuẩn bị tài liệu,thực hiện chế độ báo cáo của tổ chức công đoàn Tuyển Chọn Các Mẫu Hợp Đồng Thông Dụng Mới Nhất Dùng Trong Doanh Nghiệp 2013
(08) 35881653
0978678247
           0943733140
Nick Skype status
Online: 18
Truy cập: 396250
Trang Chủ Giới thiệu Sách Mới Phát Hành Tài Khoản Giỏ Hàng Bảng Giá Khuyến Mãi Quy Định